Hết năm 2018, nợ công về khoảng 63,9% GDP

Thứ Sáu, 12/01/2018, 09:42 GMT+7

Liên quan đến định hướng huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, cùng với tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững, sẽ tập trung phát hành các loại trái phiếu có kỳ hạn dài.

Phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%... Kết thúc năm 2017, nợ công khoảng 61,3% GDP, nợ Chính phủ khoảng 51,6% GDP, nợ Chính phủ bảo lãnh khoảng 9,1% GDP, nợ vay nước ngoài của quốc gia khoảng 45% GDP, đảm bảo trong phạm vi giới hạn cho phép.

Trong năm 2017, Bộ Tài chính đã phát hành 159.900 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân là 13,52 năm, tăng 4,81 năm so với năm 2016. Lãi suất bình quân khoảng 6,07%/năm, giảm 0,2%/năm so với năm 2016.

Kỳ hạn bình quân danh mục trái phiếu chính phủ đến cuối năm 2017 là 6,71 năm, cơ cấu dư nợ vay trong nước khoảng 60% tổng dư nợ chính phủ, dư nợ nước ngoài khoảng 40%.

Hữu Hòe
Theo ĐTCK