CSM giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm hơn 53% so với cùng kỳ

Thứ Năm, 20/04/2017, 11:50 GMT+7

CTCP Công nghiệp cao su miền Nam (CSM – sàn HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2017 khá bất ngờ với doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận lại giảm tới hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, quý I/2017, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 748,35 tỷ đồng, tăng 9,29% so với cùng kỳ; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 28,87 tỷ đồng, giảm tới 53,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ CSM, nguyên nhân doanh thu quý I/2017 tăng so với quý I/2016 là do chính sách tăng giá sản phẩm và tăng doanh số.

Bên cạnh đó, giá vật tư tăng đáng kể từ cuối năm 2016 đến nay khiến giá vốn tăng hơn 128,5 tỷ đồng từ hơn 517 tỷ đồng trong quý I/2016 lên 645,75 tỷ đồng. Qua đó, lãi gộp trong quý I/2017 đã giảm gần 65 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống 102,6 tỷ đồng.

Mặt khác, doanh thu tài chính đã giảm 1,55 tỷ đồng so với quý I/2016, đạt 2,78 tỷ đồng ; trong khi chi phí tài chính tăng gần 8 tỷ đồng, lên mức 25,8 tỷ đồng do chênh lệch tỷ giá và chi phí lãi vay tăng.

Vì vậy, lợi nhuận trước và sau thuế trong quý I/2017 đã giảm mạnh, tới hơn 53% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt hơn 36 tỷ đồng và 28,87 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán tại ngày 31/3/2017, tổng tài sản của CSM đạt 3.507 tỷ đồng, tăng 132 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,91% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 171 tỷ đồng, tương ứng tăng 27,2% lên hơn 800 tỷ đồng.

Nợ phải trả của CSM tăng hơn 100 tỷ đồng, lên 2.144 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 1.403 tỷ đồng, tăng 107 tỷ đồng so với đầu năm.

T.T
Theo ĐTCK