Thị trường

Ngân hàng Hàn Quốc: Không phải dạng vừa đâu

Cùng với Shinhan Việt Nam - ngân hàng vừa mua lại thành công mảng bán lẻ của ANZ Việt Nam- nhiều...