Đối tác ngoại đang rút dần khỏi ngân hàng nội

Tại Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Techcombank diễn ra vào cuối tuần qua, HSBC - cổ đông sở hữu gần 20% cổ phần của Techcombank, đã không đề cử ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 5 năm tới. Đây là động thái mở đường các...