Khó áp trần lãi suất 20%/năm với các tổ chức tín dụng

“Nếu hiểu và áp mức trần lãi suất 20% không đúng sẽ gây ra những méo mó về phân bổ nguồn lực của nền kinh tế, vi phạm nguyên tắc căn bản của thị trường tài chính, làm đổ sông, đổ bể mục tiêu tự do hóa lãi suất mà chúng...