Mua nợ giá thấp

Bán đấu giá cổ phần công khai kèm điều kiện mua nợ phải thu là hình thức mới vừa được Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) áp dụng trong đầu tháng 4-2015.