2011-2015, Việt Nam xuất khẩu hơn 106 tỷ USD hàng dệt may

Giai đoạn 2011 - 2015, ngành dệt may Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng dệt may, xơ sợi, dệt...trị giá hơn 106 tỷ USD tới nhiều thị trường lớn trên toàn cầu, gồm: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, thị trường...