Chỉ số giá tiêu dùng tăng trên mọi tiêu chí

Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng cả nước (CPI) tháng 7/2014 đã tăng 0,23% so với tháng trước, tăng 1,62% so với tháng 12/2013 và tăng 4,94% so với cùng kỳ năm...