Nghịch lý thanh khoản?

Năm 2014 còn hơn 1 tháng nữa mới kết thúc, nhưng thanh khoản trên cả 2 sàn đã vượt trội so với cả năm 2013. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường chỉ phục thuộc vào một số ít...