Số lượng đơn hàng mới tăng mạnh trong tháng 4

Số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh đã giúp cải thiện các điều kiện kinh doanh của các nhà sản xuất Việt Nam trong tháng 4-2016, theo báo cáo về chỉ số PMI phản ánh tình hình ngành sản xuất Việt Nam vừa được công...