TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng hai dự án thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 1-9, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thường trực HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư một số hạng mục lớn trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Khu đô thị mới này sẽ mang tầm cỡ khu vực và quốc tế để mở rộng trung...