Việt Nam sẽ trở thành nhà xuất khẩu lớn thứ mười thế giới vào năm 2050

Ngân hàng HSBC vừa phát hành bản báo cáo "Những làn gió thương mại" cho biết, có ba làn sóng thương mại thế giới. Cụ thể làn sóng đầu tiên từ năm 1865 tới 1913, làn sóng thứ hai từ 1950 tới 2007 và làn sóng...