Ngành Ngân hàng: Đồng hành cùng Nghệ An

Ngành Ngân hàng sẽ hết sức hỗ trợ, ủng hộ và đồng hành cùng với tỉnh Nghệ An để hoạt động kết nối các NH với hoạt động phát triển kinh tế của tỉnh ngày càng rõ nét...