Giờ tái cơ cấu đã điểm ở GPBank

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định đình chỉ quyền, nghĩa vụ của ông Tạ Bá Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Đoàn Văn An, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Tạ Thu Thủy, thành viên Hội đồng quản trị...