Hàng Việt khó vào siêu thị: Vì không biết "làm luật"?

Cuộc chiến đưa hàng vào siêu thị của các nhà sản xuất không chỉ là cuộc đua của chất lượng, giá cả hay dịch vụ tốt, mà còn là cuộc đua những chiếc phong bì lót tay để "bôi trơn" cho hàng hoá rộng đường lên...