Không thể nói Việt Nam đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình

Rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế trong nước đã tỏ ra không đồng tình với phát biểu mới đây của Giáo sư Kenichi Ohno về kinh tế Việt Nam rằng: “Ngày nay, sau một vài năm đạt được thu nhập trung bình thấp, bẫy...