Quý I/2020, lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết HNX giảm 10,3%

Thứ Sáu, 15/05/2020, 20:21 GMT+7

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tính đến hết kỳ hạn công bố báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên đã có 341/359 doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính đúng hạn.

Theo số liệu tổng hợp báo cáo tài chính quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết HNX, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp đạt 4.199 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm trước.
 
Số liệu trên chưa bao gồm 9 doanh nghiệp thay đổi niên độ kế toán.
 
Trong đó, 261/341 doanh nghiệp niêm yết có kết quả hoạt động kinh doanh lãi quý I/2020 với tổng giá trị lãi đạt 4.679,5 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước, 80 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 480,5 tỷ đồng, tăng 59,9% so với cùng kỳ năm trước.
 
Có 4/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận sau thuế tăng so với cùng kỳ năm 2019 là ngành công nghiệp, ngành y tế, ngành khai khoáng và dầu khí và ngành thông tin truyền thông và hoạt động khác.
 
7/11 ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm so với cùng kỳ năm trước. Các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế quý 1/2020 giảm mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2019 là ngành xây dựng (giảm 234,9 tỷ đồng, tương đương 59%), ngành tài chính (giảm 155,3 tỷ đồng, tương đương 6%), và ngành bất động sản (giảm 143,6 tỷ đồng, tương đương 53,5%).
 
Đặc biệt, ngành thông tin thương mại và dịch vụ lưu trú ăn uống có tổng lợi nhuận sau thuế giảm từ 74,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 xuống -4,8 tỷ đồng trong quý I/2020.
 
Nguyên nhân chủ yếu là tác động của việc xử phạt nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP từ ngày 01/01/2020 và tuân thủ việc phòng tránh dịch Covid-19 của Chính phủ.
 
Mặc dù tổng lợi nhuận sau thuế quý I/2020 của các doanh nghiệp niêm yết HNX đều giảm so với cùng kỳ năm 2019 nhưng cũng có tới 149/341 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý I/2020 tăng so với cùng kỳ năm trước.
 
Một số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tăng mạnh nhất là ACB (tăng 171,2 tỷ đồng), DGC (79,6 tỷ đồng), WSS (76 tỷ đồng)...
 
Chí Tín
Theo Đầu tư