Nhà Đà Nẵng (NDN) thị giá 14.400 đồng/cổ phiếu, lên kế hoạch chi cổ tức 40% tiền năm 2020

Thứ Năm, 09/04/2020, 09:03 GMT+7

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông, trong đó đáng chú ý doanh nghiệp lên kế hoạch năm 2020 với lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 296,8 tỷ đồng, tăng trưởng 417% so với năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 là 40% tiền mặt.

Trong báo cáo hợp nhất năm 2019, doanh nghiệp ghi nhận 41,6 tỷ đồng doanh thu và 69,3 lợi nhuận, lần lượt giảm 75,7% và 21,8 % so với cùng kỳ.
 
Mặc dù vậy, việc có số gửi tiền gửi ngân hàng lớn, đã giúp doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu bao gồm cả doanh thu tài chính là 145,8 tỷ đồng, và 69,3 tỷ đồng, hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 91% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.
 
ảnh 1
 
Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2020
 
Với kết quả kinh doanh như vậy, doanh nghiệp lên kế hoạch phân phối cổ tức cho cổ đông. Trong đó, 14% tiền mặt và 16% cổ phiếu, tổng mức cổ tức là 30%.
 
Ngoài ra, doanh nghiệp đặt kế lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong năm 2020 và chia cổ tức tiền mặt lên tới 40%, một mức chia cổ tức kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay.
 
Được biết, NDN là doanh nghiệp bất động sản với chiến lược mỗi giai đoạn thực hiện tập trung một dự án, chính vì vậy, mặc dù không có lợi nhuận gối đầu liên tục, nhưng hay diễn ra việc ghi nhận lợi nhuận đột biến một giai đoạn.
 
Theo tìm hiểu, hiện tại doanh nghiệp đang thực hiện hai dự án, trong đó dự án khu phức hợp Monarchy Block B đang giai đoạn hoàn thiện, mức tiêu thụ tới 90%, có giá trị tồn kho tính tới 31/12/2019 là 721,7 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản của doanh nghiệp.
 
Doanh nghiệp có người mua trả tiền trước cho dự án này là 1.386,8 tỷ đồng, chiếm 63,4% nguồn vốn. Với việc bàn giao dự án này trong 6 tháng đầu năm 2020, việc ghi nhận lợi nhuận là khá chắc chắn đối với doanh nghiệp.
 
Điểm đặc biệt của NDN là tính tới 31/12/2019, doanh nghiệp có 1.084,6 tỷ đồng tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn và tiền gửi ngân hàng dài hạn, chiếm 49,6% tổng tài sản và tương ứng 22.643 đồng tiền mặt/cp. Trong khi đó, vay nợ ngắn hạn và dài hạn không đáng kể chỉ 24 tỷ đồng.
 
Có thể thấy, việc ghi nhận lợi nhuận đột biến năm 2020 của NDN là có cơ sở, tuy nhiên rủi ro là sau khi doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận năm 2020, sẽ không có lợi nhuận gối đầu phía sau, trong khi giới đầu tư thì ưa thích cổ phiếu tăng trưởng.
 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu NDN giao dịch vùng giá 14.400 đồng/cổ phiếu, với mức P/E là 11,9 lần và giá trị sổ sách là 13.989 đồng/cổ phiếu.
 
Có thể thấy, việc ghi nhận lợi nhuận trong năm 2020, khoản mục người mua trả tiền trước 1.386,8 tỷ đồng này sẽ chuyển sang vốn chủ sở hữu và tăng mạnh giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị tiền mặt tài quỹ.
 
Vũ Duy Bắc
Theo ĐTCK