Năm 2020, Vinafor đặt kế hoạch lợi nhuận giảm

Thứ Tư, 12/02/2020, 09:27 GMT+7

Theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam bao gồm tổng doanh thu là 1.399 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 420 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 12%.

Các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh, đầu tư phát triển này chưa tính tới các yếu tố khách quan, bất khả kháng phát sinh trong năm tài chính 2020.
 
Chỉ tiêu hợp nhất doanh thu năm 2020 được đặt ra cho Vinafor là 2.676 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 596 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 17% so với thực hiện năm 2019.
 
Lý giải về việc Công ty mẹ đặt kế hoạch đi lùi, Vinafor cho biết, do các khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự kiến cổ tức từ Yamaha Motor Việt Nam giảm, đầu tư cho trồng rừng chưa đem lại lợi nhuận ngay…
 
Hà Phương
Theo ĐTCK