Tập đoàn Thiên Long (TLG) báo lãi quý III giảm 19%

Thứ Hai, 04/11/2019, 09:41 GMT+7

Quý III/2019, CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) đạt doanh thu 770 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, do giá vốn tăng nhanh, chi phí bán hàng cũng tăng 27% và chi phí quản lý tăng 7%, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng, giảm 19%.

Theo giải trình của TLG, việc tăng cường hoạt động tiếp thị, truyền thông, quảng bá để đẩy mạnh hoạt động bán hàng trong 6 tháng cuối năm khiến lợi nhuận sau thuế giảm.
 
Lũy kế 9 tháng, doanh thu TLG đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận sau thuế đạt 254 tỷ đồng, tăng 2%, tương ứng hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận năm.
 
Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản Công ty đạt 2.416 tỷ đồng, tăng 35%, chiếm tỷ trọng lớn là hàng tồn kho. Cuối kỳ, Công ty phát sinh khoản tiền gửi kỳ hạn từ 6 - 12 tháng giá trị 454 tỷ đồng.
 
TLG cũng có khoản nợ phải trả 624 tỷ đồng, tăng 20%, nằm chủ yếu ở phải trả các nhà cung cấp ngắn hạn.
 
Phan Hằng
Theo ĐTCK