Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) tăng vốn điều lệ cho công ty con

Thứ Sáu, 24/05/2019, 09:00 GMT+7

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) vừa có nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH CMC Global từ 75 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, dự kiến thời gian tăng vốn trước ngày 15/6/2019.

Trước đó, ngày 11/3/2019 và 19/4/2019, Hội đồng quản trị CMG lần lượt có nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (tên cũ là Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC) từ 80 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.
 
CMC có vốn điều lệ hơn 720,5 tỷ đồng, thời điểm cuối quý I/2019 có vốn chủ sở hữu 1.385,7 tỷ đồng. Công ty sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 vào ngày 26/6 tới. Năm tài chính 2018 (1/4/2018 - 31/3/2019), Công ty đạt 231,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 158,8 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) là 2.204 đồng.
 
Hải Yến
Theo ĐTCK