FPT báo lãi hơn 1.300 tỷ đồng sau 4 tháng

Thứ Năm, 23/05/2019, 08:45 GMT+7

Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2019, với doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 19,4% và 22,6% so cùng kỳ, lần lượt đạt 7.791 tỷ đồng và 1.342 tỷ đồng.

FPT cho biết, lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.113 tỷ đồng và 887 tỷ đồng, tăng 21,2% và 22,3% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.446 đồng, tăng 21,7%. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,2% (4 tháng đầu năm 2018 đạt 16,8%).
 
Trong các lĩnh vự kinh doanh, khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt lần lượt 4.187 tỷ đồng và 536 tỷ đồng, tăng tương ứng 22,0% và 45,3%. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu đạt 3.133 tỷ đồng, tăng 38,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 469 tỷ đồng, tăng 39,6%.
 
Mảng viễn thông đạt 3.187 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,6%, đạt 101% kế hoạch lũy kế, lợi nhuận trước thuế đạt 504 tỷ đồng, tăng 10,8%, tương đương 104% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông đạt 3.025 tỷ đồng và 429 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 11,9%.
 
Mảng kinh doanh quốc tế cũng mang về cho FPT 3.327 tỷ đồng doanh thu, tăng 35,7% và 513 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 33,8%.
 
Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của tập đoàn lần lượt đạt 43% và 38% (4 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).
 
Thủy Diệu
Theo TBKTVN