Đà Nẵng công bố đề án xây dựng thành phố thông minh

Thứ Ba, 16/04/2019, 08:19 GMT+7

Ngày 10/4, UBND TP. Đà Nẵng đã công bố Đề án xây dựng thành phố thông minh.

Năm 2014, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố thông minh hơn tại Đà Nẵng và mới đây nhất là Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại TP. Đà Nẵng. Đó là những định hướng ban đầu của Đề án xây dựng thành phố thông minh của Đà Nẵng.
 
Việc triển khai thành phố thông minh nhằm quảng bá, truyền thông hình ảnh của Đà Nẵng, đặc biệt khi tham gia hợp tác quốc tế, tham gia vào Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là cơ hội để Đà Nẵng phát huy tối đa các nguồn lực, giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển đô thị và tạo ra động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội của TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.
 
Việt Dương
Theo ĐTCK