Năm 2018, Vinamilk (VNM) đạt hơn 10.200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Thứ Sáu, 01/02/2019, 09:06 GMT+7

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán VNM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018.

Theo đó, quý IV, Vinamilk đạt doanh thu thuần hơn 13.000 tỷ đồng, tăng 5%so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng 32%, đạt 2.284 tỷ đồng. Lợi nhuận thu về cho cổ đông công ty mẹ gần 2.300 tỷ đồng.

Vinamilk cho biết lợi nhuận quý này tăng mạnh do doanh thu tăng. Trong năm qua, tỷ trọng và cơ cấu nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự thay đổi theo hướng tập trung vào nhóm ngành hàng có giá trị gia tăng cao, hiệu quả hơn. Ngoaif ra, các công ty con cũng hoạt động hiệu quả, gia tăng lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, Vinamilk đạt 52.562 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt xấp xỉ gần 10.206 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 10.227,3 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ, EPS đạt 5.295 đồng.

Như vậy, với kế hoạch đã đề ra là doanh thu 55.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10.752 tỷ đồng, năm qua, Vinamilk chưa hoàn thành được các mục tiêu kinh doanh cả về doanh thu và lợi nhuận với tỷ lệ hoàn thành lần lượt là 94,7% và 94,92%.

Về cơ cấu doanh thu, doanh thu nội địa tăng gần 1.175 tỷ đồng lên 44.747 tỷ đồng trong khi doanh thu từ nước ngoài cũng tăng thêm 346 tỷ đồng đạt 7.815 tỷ đồng.

Năm 2018, công ty đặt mục tiêu doanh thu 55.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 10.752 tỷ. Như vậy, Vinamilk chỉ thực hiện 95% kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của VNM tăng 8% lên mức 37.366 tỷ đồng, trong đó lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn ở mức trên 10.000 tỷ đồng, bao gồm 1.522,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cùng hơn 8.700 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm.

Vay nợ ngắn hạn gấp 4 lần đầu năm lên 1.060 tỷ đồng, tuy nhiên tổng vay nợ chỉ 1.276 tỷ đồng chiếm tỷ trọng nhỏ so với tài sản.

T.T
Theo ĐTCK