Vĩnh Hoàn (VHC): Năm 2018, lợi nhuận sau thuế cao kỷ lục 1.452 tỷ đồng

Thứ Hai, 28/01/2019, 17:50 GMT+7

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 với doanh thu đạt 2.754 tỷ đồng, tăng 32,26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 416 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của Vĩnh Hoàn, lợi nhuận quý IV tăng đột biến so sản lượng bán và bán bán cùng tăng; trong khi đó chi phí bán hàng giảm.

Tính chung cả năm 2018, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn đạt 9.458,77 tỷ đồng, tăng 15,74% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 1.452 tỷ đồng, gấp 2,4 lần năm 2017. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của Vĩnh Hoàn từ trước đến nay. EPS cả năm ghi nhận 15.858 đồng.

Với kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó là doanh thu 9.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 620 tỷ đồng, năm vừa qua, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành vượt 1,7% mục tiêu doanh thu và vượt tới 134% mục tiêu lợi nhuận.

Tính tại thời điểm 30/12/2018, Vĩnh Hoàn có tổng tài sản gần 6.300 tỷ đồng, tăng khoảng 1.260 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho vẫn khá cao gần 1.500 tỷ đồng, tăng 250 tỷ đồng so với đầu năm.

Nợ phải trả của VHC tăng 175 tỷ đồng lên hơn 2.275 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng hơn 260 tỷ đồng lên gần 1.270 tỷ đồng.

T.T
Theo ĐTCK