Đề xuất đầu tư 14.234 tỷ đồng xây cảng Mỹ Thủy đón tàu 100.000 DWT

Thứ Hai, 26/11/2018, 11:24 GMT+7

Dự án đầu tư xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy vừa hoàn tất quá trình thẩm định dự án đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký văn bản số 8318/BHKĐT đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị.

Đây là Dự án có mục tiêu xây dựng và kinh doah khu bến cảng chuyên dùng phục vụ cho các cơ sở công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, kết hợp thu hút lượng hàng quá cảnh cho Lào, Đông Bắc Thái Lan trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây.

Công trình có thời gian thực hiện 50 năm do Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy là nhà đầu tư được triển khai trên diện tích 685 ha, tổng quy mô gồm 10 bến phát triển, có công năng và cỡ tàu khai thác là 100.000 DWT.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.4234 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 2.143 tỷ đồng; vốn huy động và vốn khác là 12.091 tỷ đồng. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, Dự án được phân kỳ theo 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 từ năm 2018 đến năm 2025 đầu tư 4 bến với tổng vốn đầu tư 4.946 tỷ đồng; giai đoạn 2 từ năm 2026 – 2031 đầu tư 3 bến với tổng vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng và giai đoạn 3 đầu tư 3 bến với tổng vốn đầu tư 4.308 tỷ đồng.

Theo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Công ty cổ phần Liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy, vốn chủ sở hữu của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là 334,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Trị cấp, vốn điều lệ của Công ty là 2.250 tỷ đồng. Số vốn cổ đông đã góp là 1.012,5 tỷ đồng, bao gồm 765 tỷ đồng của Công ty TNHH Đầu tư và phát triển xây dựng Việt Nam và 247,5  tỷ đồng của Công ty TNHH Xây dựng Cổng Vàng và 247,5 tỷ đồng.

Anh Minh
Theo Đầu tư