9 tháng, Bảo Minh đạt 165 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 95% kế hoạch năm

Thứ Hai, 29/10/2018, 09:04 GMT+7

Tin từ Tổng CTCP Bảo Minh (mã BMI) cho biết, 9 tháng đầu năm 2018 ghi nhận tổng doanh thu 3.058 tỷ đồng, bằng 70,8% kế hoạch cả năm và tăng gần 4,37% so với cùng kỳ năm ngoái.

BMI cho biết, doanh thu phí bảo hiểm đóng góp lớn nhất trong cơ cấu tổng doanh thu, với 2.909 tỷ đồng, tăng gần 8,8% so với con số 2.674 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ phí bảo hiểm gốc gần 2.484 tỷ đồng; doanh thu từ phí nhận tái hiểm là gần 356 tỷ đồng…

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng, BMI đạt gần 165 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 1.804 đồng.

Như vậy, so với kế hoạch cả năm đề ra là tổng doanh thu 4.318 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đặt ra là đạt 172 tỷ đồng, 9 tháng, Bảo Minh đã hoàn thành 70,82% kế hoạch doanh thu và tới 95% kế hoạch lợi nhuận năm.

Với kết quả này, Bảo Minh hy vọng sẽ về đích các chỉ tiêu kinh doanh của năm, đặc biệt là về lợi nhuận và là cơ sở để Bảo Minh có thể tăng chi cổ tức cho cổ đông so với kế hoạch đã thông qua là 10% bằng tiền mặt.

Được biết, trong hai năm 2015-2016, Bảo Minh đều trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, 10% bằng tiền mặt; năm 2017 trả cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Kim Lan
Theo ĐTCK