PV Power dự kiến niêm yết trên HOSE vào cuối năm 2018

Thứ Ba, 09/10/2018, 08:34 GMT+7

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết, Tổng công ty dự kiến chuyển đăng ký giao dịch từ UPCoM lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào cuối năm 2018.

Niêm yết trên HOSE sẽ giúp PV Power dễ dàng tiếp cận nguồn vốn đầu tư trong và ngoài ngước, cũng như cổ phiếu POW trở nên hấp dẫn hơn.

Trong 8 tháng đầu năm 2018, tổng sản lượng điện sản xuất của PV Power đạt 14.832,7 triệu kWh, bằng 69% kế hoạch năm. Trong đó, Thuỷ điện Hủa Na đạt 490,7 triệu kWh, bằng 77% kế hoạch năm;

Nhà máy điện Nhơn Trạch đạt 2.147,6 triệu kWh, bằng 76% kế hoạch năm; Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đạt 3.203,2 triệu kWh, bằng 70% kế hoạch năm; Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đạt 4.921,3 triệu kWh, bằng 67% kế hoạch năm; Nhà máy điện Vũng Áng đạt 3.728,6 triệu kWh, bằng 66% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu 8 tháng của PV Power đạt 21.655,3 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm. Trong đó, Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 đạt doanh thu 7.207,5 tỷ đồng, bằng 81% kế hoạch năm; Thuỷ điện Nậm Cắt hoàn thành 84% kế hoạch năm; Thuỷ điện Hủa Na hoàn thành 79% kế hoạch năm.

Trong tháng 9/2018, PV Power ước sản xuất được 1.412,8 triệu kWh, tổng doanh thu đạt 1.861,6 tỷ đồng.

Hoàng Anh
Theo ĐTCK