HOSE đang xem xét hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu KSA

Thứ Năm, 05/07/2018, 10:32 GMT+7

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) ngày 4/7 vừa qua đã có công văn gửi Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (KSA – HOSE) về nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên sàn giao dịch.

Cụ thể, tính đến hết ngày 02/7/2018, KSA vẫn chưa thực hiện công bố thông tin: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo thường niên 2017; Công bố thông tin việc khắc phục nghĩa vụ nộp thuế; Việc chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đồng thời, KSA cũng chưa đưa ra được tiến độ cụ thể công bố thông tin các báo cáo nêu trên.

Qua đó, HOSE đang xem xét về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu KSA theo quy chế niêm yết chứng khoán.

Trước đó, ngày 10/5/2018, HOSE đã ra quyết định đưa cổ phiếu KSA vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 17/5/2018 do Công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường, sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trước đó.

Lạc Nhạn
Theo ĐTCK