Thừa Thiên Huế: Xây dựng các tiêu chí đối với các dự án kêu gọi đầu tư

Thứ Sáu, 15/06/2018, 08:50 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng nghiên cứu và phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các tiêu chí phù hợp về lựa chọn dự án đầu tư và Nhà đầu tư trên địa bàn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế cho biết, theo yêu cầu của UBND tỉnh, việc xây dựng các tiêu chí phải được cụ thể đối với các dự án có tính chất đặc thù như các dự án nằm trên các trục đường lớn, các trục đường có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan đô thị, các dự án nằm tại các vị trí trung tâm, các khu đất có giá trị thương mại cao, các dự án yêu cầu phải đảm bảo quá trình khai thác, vận hành (dự án nhà chung cư, nhà ở xã hội, khách sạn tiêu chuẩn 4, 5 sao, các dự án giáo dục có quy mô đầu tư lớn,...). Trong đó, phải xác định rõ tính chất, mục tiêu, quy mô của dự án cần thực hiện, đối với các dự án nằm tại các vị trí ảnh hưởng cảnh quan đô thị, xem xét kỹ các chỉ tiêu về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng.

Đồng thời, việc xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các dự án kêu gọi đầu tư phải được rà soát, công bố theo định kỳ hàng tháng để bổ sung vào Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Trước mắt, các đơn vị được giao phải tập trung khẩn trương rà soát các dự án tại các vị trí khu đất hiện nay đang có nhiều nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu để ban hành, cập nhật bổ sung các tiêu chí nêu trên công bố trước ngày 30/6.

Ông Phan Thiên Định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế thông tin:“ Đối với các dự án được các nhà đầu tư đề xuất ý tưởng nghiên cứu và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận nghiên cứu, trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày có chủ trương nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở chuyên ngành, xây dựng các tiêu chí nêu trên, làm cơ sở để công bố công khai dự án kêu gọi đầu tư. Căn cứ danh mục các dự án trọng điểm, Sở cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án thực hiện cụ thể trước khi kêu gọi đầu tư các dự án.”

Ngọc Tân
Theo Đầu tư