NSC: Quý I/2018, lợi nhuận tăng thấp hơn doanh thu do chi phí tăng cao

Thứ Tư, 09/05/2018, 09:05 GMT+7

Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương (NSC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018. Theo đó, doanh thu đạt 360,6 tỷ đồng, tăng 10,7%; lợi nhuận lợi nhuận sau thuế đạt 47,2 tỷ đồng, tăng 2,6% so với quý I/2017.

Lợi nhuận tăng thấp hơn nhiều mức tăng của doanh thu do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng.

Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 8,5%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, chi phí tài chính ghi nhận hơn 5,4 tỷ đồng, tăng 151% so với cùng kỳ năm 2017, riêng chi phí lãi vay là 1,29 tỷ đồng, tăng 214%.

Tính đến ngày 31/3/2018, NSC có hơn 678 tỷ đồng tài sản dài hạn, hơn 834 tỷ đồng tài sản ngắn hạn và 359 tỷ đồng hàng tồn kho.

Đại hội đồng cổ đông NSC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu 1.625 tỷ đồng doanh thu,  256 tỷ đồng lợi nhuận. Đại hội cũng thông qua việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam và trong năm nay sẽ tăng vốn điều lệ lên 175,8 tỷ đồng, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Giống cây trồng miền Nam (SSC) lên 100%.

Hải Yến
Theo ĐTCK