2 dự án Metro tại TP HCM được điều chỉnh tổng vốn đầu tư?

Thứ Sáu, 04/05/2018, 14:50 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giao Thông Vận tải khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 dự án Metro tại TP HCM.

Cụ thể, mới đây Văn Phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Theo đó, nhằm đảm bảo việc triển khai dự án không bị gián đoạn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn, sớm đưa các dự án vào sử dụng để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông của Thành phố, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan và cam kết của Thành phố.

Báo cáo của UBND TP HCM cho biết, các dự án đã được Tư vấn nước ngoài thẩm tra độc lập, bảo đảm sự phù hợp của tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời, TP HCM đã tạm ứng kinh phí để thanh toán cho các nhà thầu.

Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND TP HCM có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án, đảm bảo đúng pháp luật, không thất thoát, chống lãng phí, tham nhũng hoặc lợi ích nhóm.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Tổ chuyên gia với sự tham gia của các bộ, ngành liên quan, nhằm thẩm định, bảo đảm chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật về đầu tư, không để vi phạm xảy ra trong quá trình thẩm định.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm hoàn thiện Tờ trình của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Trước đó, dự án đường sắt đô thị TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã được Chính phủ khóa trước, các Bộ, ngành thông qua chủ trương và các quyết định cụ thể. Dựa trên cơ sở này, UBND TP HCM đã quyết định đầu tư thuộc dự án nhóm A và trong quá trình thực hiện có sự thay đổi, mà các nội dung thay đổi thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia.

Ngoài ra, dự án đường sắt đô thị TP HCM, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm (từ năm 2011 đến năm 2017). Để bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, cần trình Quốc hội cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư cả hai dự án và thông qua chủ trương bố trí vốn cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, không xem xét lại chủ trương đầu tư.

Ngọc Hà
Theo DDDN