HDBank đặt kế hoạch lãi trước thuế gần 4.000 tỷ đồng trong năm 2018

Thứ Năm, 12/04/2018, 09:09 GMT+7

Ngày 21/4 tới, HDBank (HOSE: HDB) sẽ tiến hành ĐHCĐ thường niên 2018 để thông qua các chỉ tiêu kinh doanh trong năm nay.

Theo tài liệu vừa được HDBank công bố, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất năm 2018 ở mức 3.993 tỷ đồng, tăng tới 62,7% so với năm 2017, trong đó ngân hàng mẹ đạt 3.095 tỷ đồng.

Riêng quý I/2018, HDBank cho biết, đạt hơn 1.040 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Cũng theo tài liệu Đại hội cổ đông, năm 2018, HDB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 28%, huy động vốn tăng 30,3%. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 154.510 tỷ đồng (tăng tới 40%), song tối đa tăng trưởng tín dụng sẽ không vượt quá hạn mức tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Bên cạnh đó, HDBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 9.810 đồng, lên 11.972 tỷ đồng trong năm nay thông qua phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu ESOP. Năm 2017, Ngân hàng cũng đã tăng vốn thêm 2.000 tỷ đồng, lên 9.810 tỷ đồng.

Cụ thể, HDBank phát hành 196.199.995 cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tích lũy, tỷ lệ 20%.

Ngoài ra, Ngân hàng phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu ESOP chào bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Giá chào bán bằng với mệnh giá là 10.000 đồng/CP.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HDBank hiện được giao dịch trong khoảng 48.000 - 50.000 đồng/cổ phiếu.

Với số vốn điều lệ tăng thêm 2.262 tỷ đồng, HDBank dự kiến sử dụng 392,4 tỷ đồng để đầu tư cho tài sản cố định phục vụ việc đầu tư trụ sở, mở rộng mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đầu tư hệ thống công nghệ thông tin cho dự án Basel II.

Đồng thời, HDBank sử dụng 1.177 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn trung dài hạn để cho vay trung dài hạn. Còn 392 tỷ đồng còn lại sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn để góp vốn, đầu tư dài hạn của ngân hàng.

Đến cuối năm 2017, tổng tài sản HDBank đạt 189.334 tỷ đồng, tăng 26% so với cuối năm 2016. Huy động vốn khách hàng ở mức 120.537 tỷ đồng, du nợ tín dụng đạt 110.067 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 25% so với năm trước đó. Riêng dư nợ tín dụng của HDBank riêng lẻ đạt 100.618 tỷ đồng, tăng 26%, tín dụng của HDSAISON đạt 9.449 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế cả năm 2017 tăng hơn gấp đôi năm 2016, đạt 2.417 tỷ đồng, trong đó ngân hàng mẹ đóng góp 2.041 tỷ đồng.

HDBank dự kiến sẽ chi 15 tỷ đồng cho thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT và BKS. Ngoài ra, tại HDBank còn có thêm quỹ Hội đồng quản trị, dự kiến là 20 tỷ đồng trong năm nay, được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2017.

Thùy Vinh
Theo ĐTCK