Gelex phát hành 53,3 triệu cổ phiếu tăng vốn và trả cổ tức bằng tiền 10%

Thứ Ba, 13/03/2018, 10:45 GMT+7

Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (GEX – HOSE) vừa có một số quyết định về nhân sự, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cổ tức năm 2017, phát hành cổ phiếu thưởng, và phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2018.

Cụ thể, GEX sẽ trả cổ tức 2017 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ thực hiện 30%, trong đó cổ tức 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu (tương đương GEX sẽ phát hành thêm hơn 53,3 triệu cổ phiếu mới).

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, GEX đặt mục tiêu doanh thu 15.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.476 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 13% so với thực hiện năm 2017.

Ngoài ra, HĐQT GEX đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2018, tuy nhiên chi tiết chưa được thông báo.

Trong năm 2017, GEX đã phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tài sản đảm bảo là 9 triệu cổ phiếu CAV và 15 triệu cổ phiếu STG.

Trước đó, năm 2016, GEX đã phát hành 1.800 trái phiếu kèm chứng quyền trong 3 đợt với 1.000 trái phiếu đợt 1, giá trị 1.000 tỷ đồng, đợt 2 phát hành 800 trái phiếu, tương ứng 800 tỷ đồng, còn đợt 3 không phát hành được số trái phếu nào.

Bên cạnh đó, GEX cũng đã thông qua phương án thoái vốn cổ phần sở hữu tại CTCP K.I.P Việt Nam, sau khi thoái vốn hoàn tất K.I.P Việt Nam sẽ không còn là công ty con của GEX (hiện tại GEX đang nắm giữ 72,4%/vốn tại công ty này, tương đương 41,12 tỷ đồng). Tỷ lệ thoái vốn cũng chưa nêu chi tiết.

Lạc Nhạn
Theo ĐTCK