Vốn FDI tăng mua cổ phần

Thứ Sáu, 02/03/2018, 10:35 GMT+7

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ước tính trong 2 tháng đầu năm nay, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy cả nước có 411 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong 2 tháng, với tổng vốn đăng ký 1,39 tỷ USD, bằng 68,6% so với cùng kỳ năm 2017, nhưng điểm sáng là cả nước có tới 873 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 1,25 tỷ USD, tăng 102,5% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó, có 471 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp, với giá trị vốn góp 858,87 triệu USD, 402 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ, với tổng giá trị vốn góp 394,5 triệu USD.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 3,34 tỷ USD, bằng 98,2% cùng kỳ năm 2017.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đạt 1,83 tỷ USD, chiếm 54,6% tổng vốn đăng ký trong 2 tháng đầu năm, tiếp đến là các lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản...

H.Hòe
Theo ĐTCK