IDV dự kiến lợi nhuận năm 2018 giảm gần 20%

Thứ Tư, 10/01/2018, 09:54 GMT+7

Ngày 20/1 tới, Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 để thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất với dự kiến 122 tỷ đồng doanh thu, 65 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 9,4% và 19,6% so với kết quả thực hiện năm 2017.

IDV cũng sẽ trình Đại hội xem xét thông qua kế hoạch trả cổ tức cho năm nay là 35% (giảm hơn 41,6% so với năm trước), trong đó 20% bằng tiền, 15% bằng cổ phiếu.

Trong năm nay, ngoài có kế hoạch thoái vốn tại Công ty cổ phần Lilama 45.3 (L43), IDV có dự định thoái vốn khỏi Dự án bất động sản Sơn Long Quảng Ninh.

Cùng với lên kế hoạch khảo sát, nghiên cứu đề xuất với UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng Khu công nghiệp Khai Quang, IDV còn tìm kiếm cơ hội đầu tư vào dự án mới (ưu tiên kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp), nghiên cứu mảng đầu tư tài chính…

H.Hòe
Theo ĐTCK