Năm 2017, 22% kiều hối TP.HCM đổ vào bất động sản

Thứ Hai, 08/01/2018, 14:11 GMT+7

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 11/2017, dư nợ cho vay bất động sản của các ngân hàng thương mại khoảng trên 400.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,5% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Tỷ trọng này đã giảm hơn so với mức 7,7% của năm trước đó.

Riêng tại TP.HCM dư nợ cho vay bất động sản chiếm tỷ trọng khoảng 10% tổng dư nợ, cao hơn mức dư nợ này của cả nước 6,5%. Riêng dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở cho 10.260 cá nhân, hộ gia đình đạt khoảng 5.244 tỷ đồng.

Về kiều hối, theo theo ghi nhận của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), hàng năm, lượng kiều hối đổ về Việt Nam dao động khoảng từ 10 - 13 tỷ USD, với khoảng 21% chảy vào bất động sản, tương đương từ 2,1 - 2,5 tỷ USD. Tại TP.HCM, năm 2017, lượng kiều hối chuyển về đạt khoảng 5,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2016, trong đó có khoảng 22% được đổ vào bất động sản.

Theo ĐTCK