Vinachem sẽ thoái toàn bộ vốn tại 15 doanh nghiệp

Thứ Hai, 08/01/2018, 14:06 GMT+7

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 16/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Đề án, ngành nghề kinh doanh chính của Vinachem là sản xuất và kinh doanh hóa chất cơ bản; công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất phân bón và hóa chất; sản xuất - kinh doanh phân bón chứa lân; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật.

Vốn điều lệ của Vinachem đến năm 2020 khoảng 20.000 tỷ đồng. Vinachem xây dựng kế hoạch, phương án và lộ trình thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ giai đoạn 2018 - 2019. Sau cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ.

Về kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu các đơn vị thành viên của Vinachem giai đoạn 2017 - 2020, Đề án nêu rõ, thực hiện cổ phần hóa Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng về chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần, Vinachem nắm giữ cổ phần chi phối; tái cấu trúc Trường Cao đẳng Công nghiệp Hóa chất theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả.

Thực hiện thoái hết vốn sau khi doanh nghiệp hết lỗ, sản xuất - kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp sau: Công ty cổ phần Phân đạm Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần DAP-Vinachem, Công ty cổ phần DAP số 2-Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam giai đoạn 2017 - 2018, Vinachem nắm giữ trên 65% vốn điều lệ. Hiện có 7 doanh nghiệp do Vinachem nắm giữ từ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ và 9 doanh nghiệp nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Theo Đề án, Vinachem phải thực hiện thoái toàn bộ vốn tại 15 doanh nghiệp.

Theo ĐTCK