Nhà đầu tư ngoại nắm giữ 32,5 tỷ USD chứng khoán Việt

Thứ Tư, 06/12/2017, 11:35 GMT+7

Theo Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu cuối tháng 11/2017 tăng lên gần 66% GDP, do tác động tâm lý tích cực từ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Nhà nước thoái vốn tại các doanh nghiệp lớn, cùng với việc niêm yết các cổ phiếu vốn hóa lớn đã thu hút mạnh dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài và trong nước vào thị trường cổ phiếu.

Giá trị mua ròng của khối ngoại trong tháng 11/2017 ước đạt 343 triệu USD, trong đó mua ròng 405 triệu USD cổ phiếu, bán ròng 62 triệu USD trái phiếu. Lũy kế 11 tháng đầu năm nay, khối ngoại mua ròng khoảng 1,77 tỷ USD, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị thị trường danh mục nắm giữ của nhà đầu tư ngoại tăng mạnh, ước đạt 32,5 tỷ USD, tăng gần 59% so với cuối năm 2016. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường cổ phiếu ước đạt 19,7% và trên thị trường trái phiếu ước đạt 5,3%.

Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia nhìn nhận, khả năng hấp thụ vốn gián tiếp đã được cải thiện mạnh nhờ quy mô thị trường tăng, niềm tin của nhà đầu tư vào quyết tâm cải cách của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân.

Cần tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết các doanh nghiệp lớn để tăng thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trong bối cảnh thị trường vốn đang diễn biến thuận lợi.

H.Hòe
Theo ĐTCK