Vietcombank có thể lãi gần 57 tỷ đồng từ cổ phiếu OCB

Thứ Tư, 06/12/2017, 10:59 GMT+7

Vietcombank vừa công bố thông tin chào bán lần đầu 18,87 triệu cổ phiếu OCB.

Theo đó, mức đấu giá khởi điểm của mỗi cổ phiếu OCB là 13.000 đồng/cổ phiếu. Hiện tại, giá cổ phiếu OCB trên sàn OTC đang giao dịch trên dưới 14.000 đồng/cổ phiếu. So với mệnh giá, nếu thoái thành công số cổ phiếu này, Vietcombank tối thiểu thu về lãi ròng gần 57 tỷ đồng.

Dự kiến, ngày 29/12 Vietcombank sẽ đấu giá số cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nếu bán hết số cổ phiếu OCB này, Vietcombank sẽ thu về ít nhất 245,5 tỷ đồng.

Trước đó, Vietcombank đã chào bán hơn 13,2 triệu cổ phần SaiGon Bank với mức giá khởi điểm 12.550 đồng/cổ phần. Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 100% số cổ phần đưa ra đấu giá với giá đấu thành công bình quân là 20.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 266,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 100 tỷ đồng.

Đồng thời, Vietcombank đã chào bán 6,6 triệu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) ra công chúng với mức giá khởi điểm 11.549 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá đã bán 100% số cổ phần đưa ra đấu giá với giá đấu thành công bình quân là 11.554 đồng/cổ phần, cao hơn 5 đồng/cổ phần so với giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 76,2 tỷ đồng. Theo đó, Vietcombank đã thu về hơn 340 tỷ đồng sau khi thoái vốn tại hai đơn vị trên.

Theo ĐTCK