Tháng 11, giao dịch repo vượt xa giao dịch outright

Thứ Hai, 04/12/2017, 09:59 GMT+7

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 11/2017, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 9.153 tỷ đồng trái phiếu, tăng 21,8% so với tháng 10/2017, tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu đạt 45,5%.

So với tháng 10/2017, lãi suất trúng thầu của trái phiếu Kho bạc Nhà nước kỳ hạn 5 năm tăng 0,02%/năm, 7 năm tăng 0,05%/năm, 10 năm, 30 năm giữ nguyên. Cụ thể, lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm nằm trong khoảng 4,5 - 5%/năm, 7 năm trong khoảng 4,85 - 4,88%/năm, 10 năm trong khoảng 5,41 – 5,91%/năm…

Trên thị trường trái phiếu chính phủ thứ cấp tháng 11/2017, tổng khối lượng giao dịch theo phương thức giao dịch thông thường (outright) đạt hơn 800 triệu trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 88.600 tỷ đồng, giảm 15,2% về giá trị so với tháng 10/2017. Trong đó giá trị giao dịch mua, bán của nhà đầu tư nước ngoài lần lượt đạt hơn 4.300 nghìn tỷ đồng, 5.600 nghìn tỷ đồng.

Tổng khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ theo phương thức mua bán lại (repo) đạt hơn 1.105 tỷ trái phiếu, tương đương với giá trị giao dịch đạt hơn 110.500 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng 10/2017. Giá trị giao dịch repo vượt xa giao dịch outright cho thấy thị trường trái phiếu chính phủ đã khẳng định được sự phát triển theo chiều sâu.

H.Hòe
Theo ĐTCK