Mía đường Cao Bằng (CBS) trả cổ tức niên độ 2016-2017, tỷ lệ 52%

Thứ Năm, 30/11/2017, 09:19 GMT+7

Ngày 11/12 tới, CTCP Mía đường Cao Bằng (CBS – sàn UPCoM) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho niên độ 2016-2017.

Theo đó, CBS sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 16/1/2018. Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 2,52 triệu cổ phiếu, CBS sẽ phải chi tương ứng hơn 3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Bên cạnh đó, CBS trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%, tức người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 4 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ không phát hành.

Được biết, CBS chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 20/6/2017 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 22.000 đồng/CP. Sau hơn 5 tháng giao dịch, cổ phiếu CBS vẫn chưa tìm thấy “tiếng nói chung” trên thị trường khi nằm bất động ở mức giá 22.000 đồng/CP và chưa có phiên nào có giao dịch.

Cuối tháng 10 vừa qua, CBS đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2017-2018 (từ ngày 1/7/2017 đến 30/6/2018) với tổng doanh thu 234,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,4 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 8%.

T.T
Theo ĐTCK