Cao su Sao Vàng trả cổ tức tỷ lệ 5%

Thứ Hai, 06/11/2017, 09:01 GMT+7

Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng (DRC) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức với tỷ lệ 5% vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thực hiện trước ngày 15/12/2017.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III năm 2017, DRC có doanh thu bán hàng đạt 911 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 31,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2017, DRC có doanh thu bán hàng đạt 2.755 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 163,3 tỷ đồng.

Trong quý IV, DRC đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.000 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Kế hoạch năm 2017, Công ty dự kiến đạt doanh thu cả năm 3.755 tỷ đồng và lợi nhuận 186 tỷ đồng.

Hải Yến
Theo ĐTCK