MDG lãi quý III gấp 11 lần cùng kỳ

Thứ Hai, 06/11/2017, 09:00 GMT+7

Công ty cổ phần miền Đông (MDG) công bố Báo cáo tài chính quý III/2017 với doanh thu thuần đạt gần 59 tỷ đồng, giảm 29%, nhưng giá vốn hàng bán lại giảm gần một nửa nên lợi nhuận gộp đạt gần 20 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2016.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng lên hơn 310 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ 78 triệu đồng. Đồng thời, chi phí của hoạt động này chỉ gần 62 triệu đồng so với con số 1,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2016; chi phí bán hàng ghi âm gần 499 triệu đồng so với mức 3,6 tỷ đồng trong quý III/2016 do được hoàn nhập dự phòng phải thu. Kết quả, MDG lãi ròng gần 15 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1,3 tỷ đồng trong quý III/2016.

Theo giải trình, lợi nhuận tăng trưởng mạnh là do Công ty thu hồi được một số khoản nợ khó đòi đã lập dự phòng, giúp giảm chi phí quản lý, tình hình tài chính ổn định, dư nợ vay ngân hàng giảm nên chi phí lãi vay giảm theo.

Lũy kế 9 tháng, MDG đạt 204,6 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế đạt gần 18,4 tỷ đồng, cao gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ 2016, hoàn thành 62% kế hoạch doanh thu và vượt 15% kế hoạch lợi nhuận.

Phan Hằng
Theo ĐTCK