Doanh nghiệp bất động sản tăng mạnh

Thứ Tư, 06/09/2017, 09:31 GMT+7

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 8 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới ở hầu hết các ngành tăng so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bất động sản có 3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%; lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 2.242 doanh nghiệp, tăng 30%; lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%...; riêng lĩnh vực vận tải kho bãi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm (4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%).

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mai Phương
Theo ĐTCk