Lũy kế 6 tháng, Tập đoàn Lộc Trời ước lãi 173 tỷ đồng

Thứ Sáu, 14/07/2017, 10:44 GMT+7

Năm 2017, CTCP Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu doanh thu 8.287 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 460 tỷ đồng, tăng trưởng 32%.

6 tháng đầu năm, Tập đoàn ước đạt 4.052 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 14,42% so với cùng kỳ, hoàn thành 48,9% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế ước đạt 173 tỷ đồng, tăng gần 4% so với cùng kỳ và hoàn thành 38% kế hoạch năm.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng ước đạt 2.578 đồng. Trong giai đoạn 2006 - 2016, Lộc Trời có tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu gần 14%/năm, tăng trưởng bình quân lợi nhuận sau thuế hơn 18%; duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30%/năm.

Lộc Trời chuẩn bị giao dịch trên sàn UPCoM, dự kiến ngày giao dịch chính thức là ngày 24/7.

Phan Hằng
Theo ĐTCK