PVX: Lợi nhuận quý I giảm 62%

Thứ Sáu, 12/05/2017, 09:51 GMT+7

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) đạt 622 tỷ đồng doanh thu, giảm 73%; lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng, giảm 62% so với quý I/2016.

Theo PVX, lợi nhuận sụt giảm ngoài doanh thu hoạt động sản xuất - kinh doanh giảm mạnh còn do doanh nghiệp tiếp tục trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi, đầu tư tài chính.

Mặt khác, các công ty con, công ty liên kết, nhất là công ty kinh doanh bất động sản đều gặp khó khăn, khiến doanh thu và lợi nhuận giảm.

Cuối quý I/2017, tổng nợ phải trả của PVX là hơn 10.736 tỷ đồng, tăng 759 tỷ đồng so với đầu kỳ và chủ yếu là nợ ngắn hạn (9.964 tỷ đồng), trong đó vay nợ ngắn hạn 2.185 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế tính đến 31/3/2017 của PVX là 2.969 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm (hơn 3.045 tỷ đồng).

Nhã An
Theo ĐTCK