IDV: Lợi nhuận quý II năm tài chính 2017 giảm mạnh

Thứ Tư, 10/05/2017, 10:00 GMT+7

Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm tài chính 2017 (năm tài chính 2017 của IDV từ 1/10/2016 - 30/9/2017).

Theo đó, kết quả kinh doanh của Công ty giảm mạnh so với cùng kỳ năm tài chính 2016. Cụ thể, IDV đạt 10,8 tỷ đồng doanh thu, 6,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm tài chính trước, các chỉ tiêu này lần lượt đạt 32,8 tỷ đồng và 23,5 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm tài chính 2017, IDV chỉ cho thuê được 22.700 m2 diện tích đất khu công nghiệp, giảm 62,8% so với cùng kỳ năm tài chính 2016.

Năm tài chính 2017, IDV đặt kế hoạch đạt 62 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 15,6% so với thực hiện trong năm tài chính 2016 (73,5 tỷ đồng).

H.Hòe
Theo ĐTCK