Eximbank ra mắt dự án “'New Eximbank” trong ĐHCĐ ngày 21/4

Thứ Ba, 18/04/2017, 09:15 GMT+7

Eximbank cho biết, trong năm 2016 Ngân hàng đã khởi động dự án “New Eximbank”, đây là dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 sẽ được công bố trong ĐHCĐ thường niên ngày 21/4 tới.

Cụ thể, ngày 5/12/2016, HĐQT và Ban điều hành Eximbank đã công bố dự án “New Eximbank”. Ban quản lý dự án với 2 người đứng đầu đều là Phó tổng giám đốc Eximbank gồm ông Moriwaki Yukata và ông Nguyễn Quốc Hương, với mục tiêu xây dựng dự án theo một lộ trình đảm bảo rằng, Eximbank sẽ thay đổi, mang lại giá trị cho nhân viên, cổ đông và khách hàng.

Dự án “New Eximbank” được xây dựng và triển khai trong vòng 24 tháng, huy động một lực lượng nhân sự chủ chốt và bao quát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng.

Exmbank có Văn phòng Quản lý Dự án (PMO) theo dõi tiến độ của tất cả các tiểu dự án trong khi tham gia sâu vào một số tiểu dự án quan trọng. PMO báo cáo cho Ban chỉ đạo để dự án "New Eximbank" hoàn toàn phù hợp với mục tiêu dài hạn của Eximbank.

Mục tiêu của dự án là đưa Eximbank giành lại vị thế dẫn đầu thị trường về Tài chính Thương mại, tăng cường năng lực giải pháp cũng như xây dựng được cơ sở khách hàng vững chắc gồm các tập đoàn lớn và FDI.

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Eximbank tập trung vào những cải tiến đáng kể về năng suất lao động, hiệu quả về chi phí, thời gian xoay vòng của qui trình, và ngân hàng kỹ thuật số.

"Chúng tôi thay đổi toàn bộ tổ chức để Hội sở hỗ trợ đơn vị kinh doanh hiệu quả hơn và tăng cường khả năng phát triển các chiến lược. Eximbank cũng hướng đến việc thiết lập hệ thống nhân sự công bằng và minh bạch để khuyến khích nhân viên", đại diện Eximbank cho biết.

Kết thúc năm 2016, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tại Eximbank là 53,23%. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi là 79,23%. Hệ số an toàn vốn (CAR) hợp nhất là 17,12%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 400 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Các chỉ tiêu kinh doanh đưa ra cho năm 2017 của Eximbank cũng khá thận trọng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2017 dự kiến đạt 600 tỷ đồng, tăng trưởng 53% so với kết quả thực hiện năm 2016.

Trong năm 2017, Eximbank dự kiến sẽ tăng trưởng quy mô tổng tài sản lên 150.000 tỷ đồng. Huy động vốn đạt 120.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 108.875 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức dưới 3%. Để đạt được mục tiêu trên, Eximbank đặt mục tiêu tăng trưởng từ khoảng 14% cho tín dụng (đạt 108,875 nghìn tỷ đồng).

Thùy Vinh
Theo ĐTCK