DHA đặt kế hoạch lãi giảm 27% so với năm 2016

Thứ Sáu, 14/04/2017, 08:52 GMT+7

Theo báo cáo thường niên năm 2016 của CTCP Hóa An (DHA), năm 2017, HĐQT DHA đặt chỉ tiêu doanh thu 200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, giảm lần lượt 8% và 27% so với thực hiện năm 2016. Cổ tức dự kiến ở mức 20%.

Theo HĐQT DHA,  doanh thu và lợi nhuận năm 2017 của Công ty chủ yếu đến từ mỏ đá Núi Gió, Tân Cang 3 và Thạnh Phú 2, trong đó mỏ Thạnh Phú dự kiến góp 110 tỷ đồng, chiếm hơn 55% kế hoạch doanh thu năm của DHA.

Theo ban lãnh đạo DHA, với các dự án bất động sản đang và dự kiến triển khai tại Đồng Nai, nhu cầu về vật liệu xây dựng trong năm 2017 dự báo vẫn ở mức cao. Theo diễn biến thị trường, Công ty sẽ tăng cao sản lượng sản xuất khi nhu cầu thị trường tăng, đồng thời tiếp tục kiểm soát chi phí đầu vào hợp lý và chặt chẽ.

Cụ thể, mỏ đá Núi Gió với thời hạn khai thác tháng 8/2025, DHA sẽ hoàn thành việc xin cấp phép thăm dò trữ lượng nâng công suất lên 300.000 m3/năm trong năm nay. Với mỏ đá Tân Cang 3 (thời hạn khai thác đến tháng 3/2024), Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ bóc tầng phủ, hạ moong khai thác xong trong mùa khô, đồng thời đẩy mạnh thị trường tiêu thụ. Mỏ đá Thạnh Phú 2, được cấp phép khai thác đến 9/2026, DHA sẽ tiến hành bóc tầng phủ mở rộng moong, đảm bảo đủ đá nguyên liệu cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm khi nhu cầu thị trường tăng cao.

Riêng mỏ đá Hóa An đã hết hạn khai thác, công ty sẽ đầu tư xây dựng điểm du lịch và nhà ở. Theo đó, DHA sẽ tìm kiếm đôi tác liên kết xây dựng hoặc chuyển nhượng dự án.

Ngọc Nhi
Theo ĐTCK