Tháng 4, DRL trả 11% cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016

Thứ Ba, 21/03/2017, 09:30 GMT+7

CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (DRL – sàn HOSE) cho biết, ngày 5/4 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2016.

Cụ thể, DRL sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 11%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/4 và thời gian thanh toán cổ tức từ ngày 24/4.

Như vậy, năm 2016, Công ty đã chi trả cổ tức tổng cộng 33,89% bằng tiền mặt và với khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là 9,5 triệu cổ phiếu, tổng số tiền phải chi thanh toán cổ tức gần 32,2 tỷ đồng.

Trước đó, DRL đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức với tổng cộng mức chi trả là 22,89% gồm đợt 1 là 2,89% trả trong tháng 6/2016 và đợt 2 là 20% trả trong tháng 1/2017.

Theo báo cáo tài chính năm 2016, tổng doanh thu DRL đạt 66,35 tỷ đồng, vượt hơn 15% kế hoạch đề ra (57,66 tỷ đồng), trong đó, doanh thu tiền điện đạt 58,14 tỷ đồng, vượt 12,83% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 34,34 tỷ đồng, vượt 23,52% kế hoạch năm (27,8 tỷ đồng).

Mới đây, Công ty đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu đặt mục tiêu đạt 75,85 tỷ đồng, tăng 14,31% kết quả năm 2016; lợi nhuận sau thuế 40,68 tỷ đồng, tăng trưởng 18,46% và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 40%.

Được biết, diễn biến cổ phiếu DRL trong phiên đầu tuần 20/3 khá tích cực. Dù trong suốt gần hết thời gian, DRL đều đứng dưới mốc tham chiếu nhưng chỉ trong hơn 30 phút cuối, cổ phiếu này đã hồi phục và tăng 0,5%, đóng cửa tại mức giá 39.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh thành công đạt 2.370 đơn vị.

T.T
Theo ĐTCK