Năm 2016, ACB lãi 1.667 tỷ đòng, tăng 27%, nợ xấu giảm xuống dưới 1%

Thứ Ba, 14/03/2017, 10:39 GMT+7

Trong báo cáo tài chính 2016 vừa công bố, ACB tiếp tục cho thấy, một năm hoạt động hiệu quả khi lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn trong năm qua đạt 1.667 tỷ đồng, tăng 27% so với 2015 và đạt 111% kế hoạch cả năm đã đề ra.

Về quy mô tổng tài sản, dư nợ, và huy động tăng trưởng lần lượt ở mức 16%, 21% và 18%. ACB tiếp tục có khả năng an toàn vốn tốt với với tỷ lệ an toàn vốn ở mức 13,2%.

Bảng cân đối kế toán tiếp tục duy trì được khả năng thanh khoản cao với tỉ lệ dư nợ/huy động ở mức 76%.

Lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn tăng 27% dựa trên nền tảng doanh thu tăng trưởng 22% và chi phí được kiểm soát chặt chẽ với tốc độ tăng 16%.

Biên sinh lời (NIM) duy trì ở mức 3,2% trong khi thu nhập lãi thuần tăng 17%. Lãi suất của tài sản và nguồn vốn tiếp tục được tái định linh động, phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

Các khoản thu nhập ngoài lãi tăng gần 100%, chủ yếu do cải thiện từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và tăng thu phí dịch vụ (tăng 27% so với 2015). Bên cạnh đó, dự phòng luôn được trích lập đầy đủ theo đúng quy định của NHNN.

Dư nợ của ACB năm qua tăng nhanh nhưng tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 1,3% xuống còn 0,9% vào cuối năm 2016, thấp nhất từ năm 2011 và tiếp tục được tập trung xử lý tích cực bằng nhiều biện pháp.

Trong đó, tỷ lệ nợ nhóm 2-5 cũng giảm mạnh từ 3,1% xuống còn 2,1%. Nhiều vấn đề đã được giải quyết theo lộ trình xử lý các tài sản tồn đọng đã được NHNN phê chuẩn cho giai đoạn 2016-2018.

Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, ông Trần Hùng Huy, trong năm 2016, ACB đã thành công trong việc cân bằng giữa việc tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng và tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hành động theo Chiến lược phát triển mới.

Ông Đỗ Minh Toàn, Tổng giám đốc Ngân hàng nhận xét, tình hình thị trường vẫn còn nhiều thử thách, ACB sẽ tiếp tục thiết kế và cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới nhằm phục vụ khách hàng.

Trong khi đó, Giám đốc Tài chính kiêm, Kế toán trưởng ACB - ông Nguyễn Văn Hòa cho biết, cơ cấu tài sản của Tập đoàn ACB tiếp tục tăng trưởng lành mạnh và là nền tảng vững chắc để tạo tiền đề cho sự phát triển bên vững của Tập đoàn.

Tỷ lệ an toàn vốn của ACB hiện đang ở mức rất tốt (13,2% so với chuẩn quy định là 9%). Các vấn đề còn tồn đọng đang được xử lý một cách chặt chẽ, có hệ thống, đồng thời bảng cân đối kế toán tiếp tục tăng trưởng bền vững, an toàn và kỷ luật.

Vân Linh
Theo ĐTCK