TFC đạt lãi hợp nhất 2,4 tỷ đồng trong năm 2016

Thứ Ba, 07/03/2017, 13:28 GMT+7

Trong quý IV/2016, CTCP Trang (mã CK: TFC) lãi hợp nhất 2,78 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2016, doanh thu thuần trong quý của TFC đạt hơn 121 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với cùng kỳ 2015; nhưng giá vốn hàng bán giảm hơn 3%, nên lợi nhuận gộp tăng 12% lên đạt hơn 15 tỷ đồng.

Theo giải trình của TFC, nhờ việc tiết kiệm chi phí hoạt động trong kỳ, TFC ghi nhận mức lãi hợp nhất 2,78 tỷ đồng trong quý IV/2016, trong khi cùng kỳ Công ty lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng.

Đồng thời, TFC cho biết, lợi nhuận sau thuế quý IV/016 tăng so với cùng kỳ là do trong quý IV/2016, Công ty đã bắt đầu áp dụng những cải tiến kỹ thuật vào sản xuất để nâng tỷ lệ tự động hóa lên và điều này đã làm giảm chi phí giá vốn sản xuất, tăng tỷ lệ lãi gộp từ 10,9% lên 12,3% so với quý IV/2015.

Chi phí hoạt động tài chính cũng giảm hơn 51% so với quý 4/2015 đo lãi chênh lệch đánh giá lại các khoản phải thu ngoại tệ USD cuối kỳ và do chi phí lãi vay giảm hơn 33% so với quý 4/2015, lý do là công ty đã giảm một phần số dư nợ vay và lãi suất vay cũng thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Chi phí bán hàng giảm hơn 90% so với cùng kỳ năm trước là do điều chỉnh giảm chi phí bán hàng của quý I, II và III đã trích trước vào chi phí, tuy nhiên đến cuối năm thì các khoản chi phí này không phải chi trả nữa nên hoàn nhập lại.

Bên cạnh đó chi phí doanh nghiệp cũng giảm hơn 20% do cơ cấu lại và điều chỉnh giảm bớt các chi phí chưa thật sự cần thiết như đã phát sinh trong quý IV/2015.

Lũy kế cả năm 2016, Công ty đạt gần 349 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 2,4 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với mức lãi 33, tỷ của năm 2015.

HĐQT TFC cũng vừa có thông báo đến cổ đông về ngày chốt danh sách tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHCĐ là ngày 14/3.

Thùy Vinh
Theo ĐTCK