Vốn FDI đăng ký tăng 21,5%

Thứ Sáu, 03/03/2017, 09:08 GMT+7

Theo Tổng cục Thống kê, về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến ngày 20/2, cả nước thu hút 313 dự án cấp phép mới, với số vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 7,6% số dự án và tăng 6,5% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Có 137 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 759,5 triệu USD.

Đáng chú ý, trong 2 tháng đầu năm nay còn có 654 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp Việt Nam, với tổng giá trị góp vốn là 619 triệu USD.

Tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần trong 2 tháng đầu năm 2017 đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện 2 tháng qua ước đạt hơn 1,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

H.Hòe
Theo ĐTCK