Số DN thành lập theo luật mới tăng 15,7%

Theo số liệu mới nhất từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trong tháng đầu thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (từ 1 đến 30-7-2015) cả nước có 7.662 doanh nghiệp được thành lập...