Rối loạn thị trường cá tra ĐBSCL

Ông Lê Chí Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội thủy sản An Giang cho biết gần đây có tình trạng thương nhân tự do đổ xô mua cá chế biến xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc với giá bán vô chừng, chất lượng không kiểm soát được...