Ngân hàng Nhà nước tiếp quản, chuyển đổi VNCB

Thông cáo vừa phát đi cho biết, Nhà nước đã mua toàn bộ cổ phần và chuyển đổi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) thành ngân hàng thương mại TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở...