Nhiều công ty chứng khoán đang lãi lớn

Mặc dù thị trường chứng khoán trong thời gian vừa qua vẫn diễn ra ảm đạm, nhưng tình hình kinh doanh của các công ty chứng khoán ở quý 2 lại được cải thiện đáng kể. Trong đó, nhiều đơn vị đã công bố mức lãi khá...