Bước ngoặt phát triển kinh tế biển

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1901/QĐ-TTg ngày 22-10-2014, phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp đóng tàu nhằm hiện thực hóa Chiến lược công nghiệp của Việt Nam trong khuôn khổ hợp...