Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,2%

Chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo liên Bộ về phối hợp trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô quý I/2015 chiều 30/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải phấn đấu đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 6,2%; tiếp tục giữ vững ổn...