Quỹ ETF thứ hai sắp niêm yết

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã nộp hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF) với mã chứng khoán E1SSHN30.