HSBC: Tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh

Ngày 3/7, Ngân hàng HSBC Việt Nam đã công bố bản báo cáo triển vọng thị trường Việt Nam, ngân hàng này đã hoan nghênh quyết định về việc bỏ giới hạn sở hữu nước ngoài đối với các công ty đại chúng thuộc một số ngành...