Công ty chứng khoán quý III: Không chỉ màu hồng

Theo số liệu của Sở GDCK TP. HCM (HOSE), tổng giá trị giao dịch cổ phiếu, bao gồm cả chứng chỉ quỹ, trong quý III/2014 là 151.943 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 99.275 tỷ đồng trong quý II và 130.672 tỷ đồng của quý...