TPHCM: DN tăng vay tiền đồng, giảm vay ngoại tệ

Theo báo cáo 8 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tăng khoảng 6,5% so với cuối 2014. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm trở lại...