Ký FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu

90% số dòng thuế và 90% kim ngạch xuất nhập khẩu của các bên trong hiệp định vừa ký kết sẽ được mở cửa và tự do hóa, theo đánh giá của Bộ trưởng Công thương Vũ Huy...