Margin sẽ tiếp tục tăng trong quý IV

Dù chưa chạm đến mức đỉnh về giao dịch ký quý (margin) hồi tháng 4/2014, nhưng mức độ sử dụng margin tại nhiều CTCK hiện đều đạt con số khá cao, đặc biệt kể từ tháng 7/2014 trở lại...