Địa phương hóa khu nghỉ dưỡng cao cấp

Nhiều công trình nghỉ dưỡng gần đây đã thay đổi giải pháp kiến trúc cảnh quan, hướng đến tận dụng vật liệu địa phương sẵn có. Đây chính là lợi ích về mặt kinh tế, giúp giảm chi phí tới mức thấp...