Chính sách “điểm huyệt” găm giữ ngoại tệ

Ngày 2/10, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 15 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa tổ chức tín dụng với ngân hàng. Tỷ giá USD/VND hạ nhiệt nhanh, vì tác động cả hai chiều của chính sách...