Chuyển nợ thành vốn góp: Làm đẹp sổ sách, nợ xấu vẫn xấu?

Quy định mới cho phép ngân hàng và doanh nghiệp (DN) được chuyển nợ vay thành vốn góp, giúp việc xử lý nợ khó đòi hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu có xảy ra tình trạng ồ ạt chuyển nợ thành vốn góp?...