Ngán quy định bảo lãnh bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang lo lắng với quy định bảo lãnh bất động sản hình thành trong tương lai, khi Luật Kinh doanh bất động sản (BĐS) sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2015....