Hướng bất động sản quay về giá trị thực

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với nhiều quy định mới, nếu được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày mai (25/11) chắc chắn sẽ tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản (BĐS) Việt...