Sẽ có biện pháp rắn để thúc đẩy cổ phần hóa DNNN

Chính phủ dự định sẽ áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh để “ép” cổ phần hóa về đích vì sau sáu tháng đầu năm kế hoạch cổ phần hóa mới chỉ hoàn thành được 21,1%, bán ra được 19,7% số cổ phần khi IPO, theo thông tin từ Ban...