Hạ tầng sân bay - cảng biển: Tương lai cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung

Nhiều sân bay, cảng biển ở miền Trung đã được quy hoạch để nâng cấp và mở rộng, được kỳ vọng sẽ như “chiếc đũa thần”, biến tiềm năng, lợi thế của vùng đất miền Trung phát triển năng động trong tương lai.