Chỉ tiêu lợi nhuận ngân hàng 2015: Khó vượt trội

Mục dù một số nhà băng đạt kế hoạch kinh doanh 2014, song chỉ tiêu dự kiến trình ĐHCĐ năm nay cũng ở mức khiêm tốn. Nguyên nhân được lãnh đạo các nhà băng đưa ra là do nợ xấu tăng, giải pháp xử lý hiệu quả nhất là trích...