Nông sản xuất khẩu: Tư duy cũ, khó vượt rào cản

Xuất khẩu nông sản vốn là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể trụ vững trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường khó tính như Mỹ, EU, Úc… các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản còn rất...