Ngân hàng có kịp niêm yết, chuyển sàn năm 2019?

Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông đầu năm 2019, nhiều ngân hàng đã trình cổ đông kế hoạch niêm yết trên HOSE, HNX hoặc đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Song, năm 2019 sắp qua đi, mà nhiều kế hoạch vẫn chưa thấy chuyển động...